Temat 2: Przeszkody w procesie podejmowania decyzji

Czynniki związane z informacją:

 • Brak informacji;
 • Niewłaściwe lub niedokładne informacje;
 • Dostępnych jest zbyt wiele informacji.

Brak wiedzy i doświadczenia w podejmowaniu decyzji (zwłaszcza tych „ważnych”):

 • Brak wiedzy na temat procedur podejmowania decyzji
 • Brak umiejętności i ograniczone doświadczenie w ważnych procesach decyzyjnych;
 • Niewystarczające zaufanie do własnych umiejętności podejmowania decyzji.

Czynniki związane z osobą:

 • Motywy antagonistyczne;
 • Konflikt wartości, interesów lub zdolności;
 • Talenty i prezenty. Ludziom o wielu zainteresowaniach i możliwościach trudniej jest podejmować decyzje;
 • Ograniczone zainteresowania lub zdolności, zapewniające ograniczony zestaw alternatyw do wyboru;
 • Konflikty interpersonalne;
 • Lęk;
 • Ograniczona pewność siebie lub poczucie własnej skuteczności;
 • Podejmowanie decyzji jest utrudnione przez niezdolność danej osoby do sporządzania planów i ich realizacji.

To tylko niektóre z problemów, które mogą pojawić się w związku z podejmowaniem decyzji.

FAZY PROCESU DECYZYJNEGO