Temat 2: Strategia a taktyka

Terminy “strategia” i “taktyka” wywodzą się z terminologii wojskowej zaczerpniętej ze “Sztuki wojny” Sun Tzu. Od tego czasu zostały one zaadaptowane do różnych sytuacji poza wojskowymi, w tym do strategii biznesowej.

Strategia to plan działania, który podejmiesz w przyszłości, aby osiągnąć ostateczny cel. Strategie pomagają zdefiniować Twoje długoterminowe cele i sposób ich osiągnięcia.

Taktyka to poszczególne kroki i działania, które doprowadzą Cię do celu. W kontekście biznesowym oznacza to konkretne działania podejmowane przez zespoły w celu realizacji inicjatyw nakreślonych w strategii.

Wizualizacja zaczerpnięta z www.techtello.com
copyright by RKW GOIDEL