Temat 2: Wiedza na temat uzyskiwania dostępu do finansów i finansowania

Istnieje wiele różnych ścieżek finansowania projektów przynoszących korzyści społeczne.

Niektóre przykłady to:

 • Dotacje/fundacje powiernicze/fundacje: np. Community Foundation for Merseyside, The Lottery Community Fund
 • Finansowanie sektorowe: np. Wspólnotowy Fundusz Inwestycyjny – Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Wydarzenia biletowane: np. festiwale, koncerty muzyczne, przedstawienia
 • Komisarze: np. Mierz wyżej dla dzieci niepełnosprawnych
 • Prywatny biznes: społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Przetargi: np. Skrzynia – portal zamówień władz lokalnych
 • Osoby fizyczne – samofinansujące się, zindywidualizowane budżety, dobroczyńcy/filantropi
Wizualizacja z serwisu Canva.com

Kiedy zwracasz się do darczyńców o finansowanie – rozważ najważniejsze kwestie:

 • Bądź realistą
 • Zaplanuj z dużym wyprzedzeniem
 • Myśl horyzontalnie i kreatywnie – Co? Czemu? Kto?
 • Konkurencja jest silna – wyróżnij się!
 • Skoncentruj się na swoich celach
 • Poznaj swoje koszty
 • Ramy czasowe/kamienie milowe
 • Komunikacja
 • Status prawny i zarządzanie, w tym partnerstwa, współpraca i koprodukcja
Wizualizacja z serwisu Canva.com