Temat 3: Atrybuty skutecznej pracy zespołowej

W swoim studium przypadku Tarricone i Luca (2002) podsumowują cechy udanej pracy zespołowej:

  1. Motywacja i zaangażowanie w sukces zespołu i jego wspólne cele.
  2. Współzależność.
  3. Umiejętności interpersonalne, takie jak uczciwość, zaufanie, szacunek.
  4. Skuteczna komunikacja i informacje zwrotne.
  5. Konkretne role dla każdego członka zespołu.
  6. Zaangażowanie w procesy zespołowe, przywództwo i odpowiedzialność.
Wizualizacja z serwisu Canva.com