Temat 3: Jakie umiejętności pomagają w planowaniu?

Planowanie jest dynamicznym i zróżnicowanym zawodem, indywidualne umiejętności różnią się w zależności od roli i obszaru specjalizacji planisty. Jednak dobra organizacja pomaga wypełniać obowiązki w realistycznych ramach czasowych i być traktowanym jako odpowiedzialny partner w pracy.

Przykłady rozwijania lub udokumentowania umiejętności planowania i organizacji:

  • Zarządzanie i ustalanie priorytetów w pracy osobistej (time-management);
  • Organizowanie podróży;
  • Organizowanie imprez społecznych, sportowych lub charytatywnych;
  • Organizowanie doświadczeń zawodowych lub staży;
  • Doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami (np. kontakt z klientami, koordynacja rezerwacji, organizacja sprzętu, planowanie reklamy i praca w terminach).
Wizualizacja zaczerpnięta z www.pixabay.com