Temat 3: Określ, jak rozwiązywać problemy społeczne za pomocą kreatywnych projektów

Zastanów się, dlaczego chcesz współpracować z interesariuszami? Twoje powody mogą należeć do kategorii takich jak:

 • Kulturalny
 • Edukacyjny
 • Środowiskowy
 • Wzmocnienie
Wizualizacja z serwisu Canva.com

Wpływ i wyniki twojego kreatywnego projektu mogą polegać na:

 • Podniesieniu poczucia własnej wartości
 • Motywowaniu ludzi/mobilizowaniu społeczności/ rozwoju osobistym
 • Zapewnieniu pozytywne działania/dywersję
 • Edukowaniu jednostki i społeczności/podnoszeniu osiągnięć
 • zmianie postrzegania/reakcji/poczuciu spójności społeczności
 • Poprawie środowiska życia i/lub pracy
 • Promowaniu dobrego samopoczucia
 • Konsultacjach