Temat 3: Wyznaczanie granic krok po kroku

Ari Rabban wyjaśnia, że wyznaczanie granic jest korzystne dla zespołów, ponieważ „tworzą one bardziej pozytywną dynamikę. Nie tylko zwiększają zdolność ich zespołów do koncentracji i ustalania priorytetów, ale także sprawiają, że wszyscy są szczęśliwsi i bardziej produktywni”. Stworzył przewodnik krok po kroku dotyczący wyznaczania efektywnych granic w zespole:

  1. Określ, gdzie potrzebne są granice (np. zachęć członków zespołu do określenia i zidentyfikowania wszelkich potrzebnych im granic)
  2. Asercja (np. zidentyfikuj pięć najważniejszych obszarów, w których potrzebne są granice i omów ich wdrożenie)
  3. Harmonogram (np. poproś każdego członka zespołu o stworzenie harmonogramu pracy, w którym uwzględnione zostaną granice kroku 1 i granice osobiste)
  4. Świadomość przekraczania granic (bądź przygotowany na to, że granice mogą zostać naruszone).
Wizualizacja z serwisu Canva.com