Temat 4: Jak zaczyna się osobiste przywództwo

Rozwój osobistego przywództwa to nie koniec. To proces, ścieżka, sposób myślenia i przeżywania swojego życia.

Zaczyna się od kilku prostych kroków:

  • zrozumienie Twojej potrzeby rozwoju i wydobycia z siebie więcej;
  • świadoma decyzja przyjęcia roli własnego trenera życia i podążania za swoim osobistym planem przywódczym w kierunku upragnionego życia (najlepszej wersji siebie);
  • znalezienie tego, co jest dla Ciebie najlepsze (istnieje wiele kursów i informacji, które mogą pomóc).

Połączenie sesji indywidualnych i pracy w grupie może przyspieszyć i wesprzeć proces rozwoju.

Jeśli zdecydujesz się pójść tą drogą, dobry program przywództwa w zakresie rozwoju osobistego powinien obejmować:

  • osobiste mocne i słabe strony; styl i preferencje; cele i wizja itp.;
  • strategie rozwijania się i wykorzystywania swoich mocnych stron (według neuronauki jest to sposób, w jaki mózg lepiej wspiera ten proces);
  • zrozumienie, w jaki sposób przekonania i uprzedzenia ograniczają lub kształtują twój sposób myślenia i działania. I przekształcając je. Zidentyfikuj, co powstrzymuje ludzi przed osiągnięciem ich celów i jakie kroki możesz podjąć, aby zbliżyć się do swoich celów;
  • plan działania na rzecz wypracowania nowych, wspierających Twoje cele nawyków;
  • jaki jest Twój osobisty stan równowagi między pracą a czasem wolnym;
  • nauczyć się mieć dalekosiężną wizję życia;
  • i wiele innych tematów, które pojawiłyby się wraz z procesem.
Wizualizacja z serwisu Canva.com