Temat 4: Stwórz jasną strategię wpływu społecznego

Mapowanie interesariuszy pomaga identyfikować i rozwijać możliwości projektów zaangażowania z uwzględnieniem następujących kwestii:

Finanse + Beneficjent + Przyczyna = projekt. Ćwiczenie szkoleniowe zawiera szablon wspierający to ćwiczenie. Oto przykład:

  • Problem – pandemia doprowadziła do utraty możliwości i zarobków dla wszystkich występujących artystów
  • Beneficjent – muzycy i pokrewni profesjonaliści z branży
  • Powód – finansowe wsparcie bezrobotnych muzyków i zapewnienie kreatywnych działań, które łączą społeczności.
  • Finanse — sprzedaż biletów i sponsoring prywatnych firm.
  • Rozwiązanie – wydarzenie muzyczne w celu generowania dochodów, zachęcania do kreatywności i spójności społeczności.
Wizualizacja z serwisu Canva.com

Działaj zgodnie z planem – stwórz harmonogram dostaw: kto, gdzie, kiedy i co? – podziel się z organizacją przyjmującą.

Badania: temat, metoda zaangażowania, potrzebne materiały.

Uzgodnij kluczową osobę kontaktową.

Oceń ryzyko przed działaniem.

Podchodź realistycznie do przewidywanych wyników, tj. liczby uczestników, skali projektu i wpływu pracy

Wizualizacja z serwisu Canva.com