Temat 4: Umiejętność strategicznego myślenia i planowania jako para doskonała

Umiejętności planowania i organizowania pomagają zarządzać czasem, narzędziami, aby osiągnąć określony cel. Pomagają również opracować i osiągnąć osobiste zamierzenia. Planowanie jest niezbędne na wszystkich poziomach w miejscu pracy, na przykład: będziesz musiał zaplanować swoje własne zadania i czas; Twój kierownik musi zaplanować obciążenie pracą, zasoby i czas wymagany przez Twój zespół, a starsi menedżerowie muszą zaplanować cele i zadania działu.

Chociaż planowanie i organizowanie są indywidualnymi umiejętnościami, to idą ze sobą w parze. Kiedy są połączone, zaczynają być superumiejętnością, która czyni Cię wartościowym pracownikiem, ale także doskonałym menedżerem osobistego czasu i zadań.

Wizualizacja zaczerpnięta z www.pixabay.com