Temat 6: Plan działania jako część procesu

Dobry plan działania może być głównym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji. Często ludzie są blokowani przez sam cel i nie widzą kroków, które mogą zrobić, aby go osiągnąć. Plan to wizja, w jaki sposób ludzie osiągną swoje cele. Bez tej wizji proces decyzyjny mógłby być tylko marzeniem.

Dobry plan działania to dobrze sformułowana mapa drogi, którą należy podążać, aby osiągnąć cel. Powinien być elastyczny, sugerować alternatywne „trasy” (takie jak Plan A i Plan B) i zawierać:

  • Dobrze zdefiniowane cele długoterminowe (oparte na mniejszych krokach; krótkoterminowe plany działania prowadzące do osiągnięcia celów pośrednich);
  • Alternatywne cele;
  • Konkretne zasoby do osiągnięcia celów (zasoby ludzkie, finansowe, czasowe itp.);
  • Kroki do działania;
  • Dobra oś czasu;
  • Lista możliwych przeszkód;
  • Strategie przezwyciężania spodziewanych problemów.

Nie zapominajmy, że nawet najlepszy plan działania może być ograniczony przez spodziewane i nieoczekiwane przeszkody – wewnętrzne lub zewnętrzne dla danej osoby.

Visuel de canva.com