Temat 7: Metody i podejścia w procesie podejmowania decyzji

Systematyczne podejmowanie decyzji metodą DECIDES

Krumboltz i Hamel (1997) opracowali podejście do systematycznego podejmowania decyzji, nazywając je łatwym do zapamiętania skrótem DECIDES . Jest to systematyczna analiza problemów:

 1. Definiuj problem. Jaką decyzję należy podjąć?
 2. Ustal plan działania. Jak klient podejmuje decyzję?
 3. Określ wartości. Co jest najważniejsze dla klienta?
 4. Zidentyfikuj alternatywy. Jakie są alternatywy, z których klient może wybierać?
 5. Odkryj prawdopodobne wyniki. Jakie są najbardziej prawdopodobne skutki podążania za alternatywą?
 6. Systematycznie eliminuj opcje. Która z alternatyw nie będzie odpowiadać wartościom klienta lub danej sytuacji? Która ma najmniejsze szanse powodzenia?
 7. Rozpocznij akcję. Co klient musi zrobić, aby wprowadzić plan w życie?
Visuel de canva.com

Niepewność dodatnia

Inne podejście do podejmowania decyzji, które nie jest tak systematyczne jak powyższe, może być wykorzystane do wyjaśnienia przeszkód i podjęcia działań. HB Gelatt (1991) opisuje teorię niepewności pozytywnej, argumentując, że jeśli chcesz być całkowicie pewien, nigdy nie będziesz w stanie podjąć decyzji. Ponadto, jeśli podejmiesz zbyt stanowczą decyzję, nie będziesz miał elastyczności, aby zmienić sytuację, jeśli to konieczne. Dla tego modelu bardzo ważne są dwa rodzaje postaw:

 • akceptacja niepewności przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
 • pozytywne nastawienie do tej niepewności.

Cztery paradoksalne zasady tej teorii to:

 1. Skoncentruj się i bądź elastyczny w kwestii tego, czego chcesz.
 2. Bądź świadomy, ale też wątp w to, co wiesz.
 3. Bądź obiektywny i optymistycznie nastawiony do tego, w co wierzysz.
 4. Bądź praktyczny, ale także używaj magii w tym, co robisz.
Visuel de canva.com